T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Varlık Dergisi Sayı 567 - Yıl 1962 Bursa'da Zaman

BURSADA ZAMAN

Bursa'da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su,
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden,
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili, göğün mavisi
Ve mimarîlerin en ilâhisi…

Bir zafer müjdesi burda her isim,
Yekpare bir anda gün, saat mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın,
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bu eski zaman vehmiyle…
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahvçler,
Şanlı menkıbesi binlerce erin,
Sesi arşa çıkan hengâmelerin
Nakleder yâdını gelen geçene…
Bu hayalde uyur Bursa her gece;
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler güller
Serin hülyasiyla çeşmelerinin.

Başındayım sanki bir mucizenin,
Bu ses ve kanat şakırtılarından
Billûr bir âvize Bursa'da zaman.
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk bir musiki gibi zamandan
Çinilerde sinmiş Kur'an sesini.
Fetih günlerinin mucizesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle,
İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu.
Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk;
Havayı dolduran uhrevî ahenk,
Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette;
Belki de rüyası eski cetlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.

                                       A.H. TANPINAR