T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Varlık Dergisi Sayı 332 - Yıl 1948 İçeride Sanat ve Fikir Hareketleri Yahya Kemali uğurlarken

İÇERİDE SANAT VE FİKİR HAREKETLERİ

Yahya Kemali uğurlarken:

        Cumhuriyet'te Ahmet Hamdi Tanpınar Pakistan Büyükelçiliğine tayin edilen büyük şairimiz Yahya Kemal’i, gittiği diyara hitapederek şu sözlerle uğurluyor:

        O dehamızın en güzel aynasıdır. Dilimizin büyüsü, bahçelerimizin gülleri, mevsimlerimizin sırrı ondadır. Değerlerimizin dalgalan füsunlu Boğaz,ceralı Anadolu, tarihimizde ye vatanımızda akan bütün nehirlerin ahengi, dağlarımızın ve bozkırlarımızın rüzgârı hep onda kendini buldular.

        Biz sizin gibi bir hududsuzluğun diyarı değiliz. Ne göke kemend atmış ağaçlarımız, ne ilk yaradılış cağlarının hatırası cungüllerimiz vardır. Biz sakin çınarın, ince endamlı servinin, beyaz mermerin ve ölçünün memleketiyiz. Size, bu ölçüyü bu güneşimizin herşeyi müstakil bir varlık yapan berraklığı ruhunda ve parmaklarının ucunda en iyi duyanı, üç zaman bu dümüzü birden sayanı gönderiyoruz. Bizi öğrenmek isterseniz ona sorun ve ondan dinleyin.

        Size onunla en büyük tarafımızı, içimizdeki nağmeyi emanet etmiş, oluyoruz. Onun yaratıcı elinin yeni doğan güneşinizi selamlamasını sizin için 'bir uğur sayıyoruz.

        O bizim için Garbın kapısı ve Şarkın cevheridir. Yedi deniz ve dört rüzgâr onu yolculuğunda koruyun, kardeşlik vazifesini yaptıktan sonra yarı canı, olduğu vatana dönmesine yardım edin.

        Evet bunları söyler, sonra kısa bir aman için olsa bile Yahya Kemalsiz; kalacak Istanbulu düşünürdüm.

        Onun dikkati ve duygusu ile aydınlanmadığı için ışığını ve rengini kısacak Boğaz sularını, yalnız kendi ilhamında seyrettiğimiz hülya tepeler ve hayal ağaçları, körfezlerin, mehtabını, halkının yoksulluğuna ve ruh büyüklüğüne o kadar şefkatle eğildiği büyük semtleri, Süleymaniyenin heybetli yalnızlığını musikimizin, uçuk ledünnî dünyasını, ebedî uykularına zaman zaman eğildiği ölülerimizi sayardım.

        Cihan vatandan ibarettir itikadrmca

        Diyen şairi dost bir ülkeye uğurlayacak insan o mısra söyliyen kadar kudretli olmalıdır.

        Onun için Yahya Kemale sadece: Selâmetle git üstadım, ve selâmetle gel. Sen yokken biz burada senin mısralarınla avunacağız. Gittiğin kardeş memleketten toplayacağın 'mücevherlerle ve hakikî edan olan o ruhundaki daüssıla ile dönüp bize bu mısraların kâinatını genişleteceğin güne kadar seni sevgiyle, hürmetle ve sabırla bekliyoruz aziz üstadım, diyeceğim. Git bu yeni doğan âlemi kendi dünyamızda olduğu gibi hepimizin gözile gör ve gel.

Ahmet Hamdi TANPINAR