T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Varlık Dergisi Sayı 30 - Yıl 1934 Yılan

Yılan

Bendedir korkusu biten şeylerin;
Siz ki aydınlığın çerçevesinde
Mahpus yaşarsınız benden habersiz;
Çelik gagasında fecri taşıyan
Mavi kartal benim, pençelerimde
Asılmış bir zümrüt gibidir hayat...
Sonsuzluk ısırır geniş kavsimde
Susamış bir ceylân gibi zamanı.

                                        Ahmet Hamdi