T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Varlık Dergisi Sayı 22 - Yıl 1934 Sfenks

Sfenks

Yavaş yavaş aydınlanan
Bir deniz altı âlemi,
Yosunlu bir boşluktan
Çekiyor kendine beni;

Bir yıldız sessizliğinde
Uyanıyor birer birer
Ürkek, bulanık vehminde
Zamanı bölen şekiller.
 
Ey sükûtun bir nefeste                
Yaktığı bill
ûr avize,
Bu esrarlı müselleste
Gökler yakınlaşır bize.

Aydınlığın hendesesi,
Sonsuzluk bahçendir senin!
Dinleyin, geliyor sesi
Arılarla böceklerin…

Bilirim kimse içemez
Üstüste aynı menbadan,
Bir veda gibi her nefes
Alışılmış kıyılardan…

Hangi güvercin kanadı
Köpükten çırpınışında,
Bu sarayı tamamladı
Her tesadüfün dışında,

Ve hangi el boş geceden
Uzattı bu altın tası,
Sızdıkça bir düşünceden
Günlerin kızıl meyvası?

Ey eşiğinde bir ânın
Durmadan değişen ejder…
- Ser haddini her imkânın
Aydınlık oyunum bekler...

                       Ahmet Hamdi