T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Tıpkı Basımlar

Dünyanın diğer ülkelerinde pek seyrek görülen el yazması yapıtlar açısından Türkiye oldukça zengindir. Türkiye'de tarihsel kültürel birikimi yansıtan üç yüz binden fazla el yazması yapıt vardır. Bu yapıtların önemli bir bölümü edebiyat ile ilgilidir. Dolayısıyla Türk Kültürünün seçkin örnekleri olan el yazması yapıtların tıpkıbasımlarının, Edebiyat Müze Kütüphanelerinde sergilenmesi önem taşımaktadır.


Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’ndeki Tıpkıbasım Kitaplar 
 1. Divan-ı İzzeti Vişnezade Mehmed efendi El İstanbuli
 2. Divan-ı Sadık Yahya İstanbuli
 3. Divan-ı Vahid-i Mahtumi Mehmed İstanbuli
 4. Divan-ı Halis
 5. Divan-ı Fenayi Mustafa İstanbuli
 6. Divan-ı Adli
 7. Divan-ı Nimetullah İstanbuli
 8. Terci-i Bend Tevlub-i Bend
 9. Divanı Nahifi Süleyman B. Abd Er rahman İstanbuli
 10. Divan-ı Rezmi Sultan zade Mehmed
 11. Divan-ı Cem Sultan
 12. Eşarı Nedim
 13. Divan-ı Neyli Mirza Zade Ahmed B. Mehmed İstanbuli
 14. Divan-ı Sabih Ahmed İstanbuli
 15. Divanı Fehim Kadim Mustafa B Abdullah El istanbuli
 16. Şerh-i Manzume-i Feraiz
 17. Divanı Nail-i Kadim Mustafa İstanbuli
 18. Divan-ı Abdi Abdullah İstanbuli
 19. Divan-ı Şemsi Şems ed-din Bey İstanbuli
 20. Terceme-i Kabusname Keykavus B. İskender B. Kabus
 21. Divan-ı Hakim seyyid Mehmed İstanbuli
 22. Divan, Nedim Ahmed B. Mehmed
 23. Keşfü z Zünun, Katib Çelebi İstanbuli
 24. Divan Hüseyni Ebul Gazi Sultan Hüseyin Baykara
 25. Divan-ı Şeyh Galib Mehmed Esad Dede
 26. Divan Şakir Seyyid Mehmed istanbuli
 27. Divan Şerif Mehmed İstanbuli
 28. Divan-ı Tıybi Mehmed Çelebi İstanbuli
 29. Divan-ı Fevzi Mehmet Ağa İstanbuli
 30. Divan-ı Adile Sultan Binti Sultan Mahmud sani
 31. Halim Giray Sultan Halimi
 32. Divan-ı Vasif-i Enderuni Osman İstanbuli
 33. Divan-ı Hatıf Ali İstanbuli
 34. Rami Mehmed Paşa İstanbuli Divanı
 35. Gül ü Bülbül
 36. Divan-ı Esad Mehmed Efendi İstanbuli
 37. Divan-ı Necib
 38. Tezkire-i Şuara
 39. Divan-ı Mekki Mehmed B. Halil İstanbuli
 40. Mecelletü’n- Nisab
 41. Muhibbi Divanı