T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Edebiyat Müze Kütüphaneleri

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi    Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi    Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi

Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi     Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi   Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi    Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi


Yeni bir kütüphane "Müze Tipi"
    

     Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanınmış yazarlar adına edebiyat evleri ve müzeleri vardır. Edebiyat evleri ve müzeleri bulundukları kentin,edebiyat ve estetik kültürünün yaşandığı ve geliştirildiği ortamlardır. Bu kurumların koleksiyonlarında güncel estetik ve edebiyat ile ilgili yapıtlar bulunduğu gibi eski el yazmaları ve basma eserlerde sergilenmektedir. Dünyanın diğer ülkelerinde pek seyrek görülen el yazması yapıtlar açısından Türkiye oldukça zengindir. Türkiye'de tarihsel kültürel birikimi yansıtan üç yüz binden fazla el yazması yapıt vardır. Bu yapıtların önemli bir bölümü edebiyat ile ilgilidir. Dolayısıyla Türk Kültürünün seçkin örnekleri olan el yazması yapıtların tıpkıbasımlarının, Edebiyat Müze Kütüphanelerinde sergilenmesi önem taşımaktadır.

Bu tarihsel kültür ve yazınsal birikimin yanı sıra Türkiye'de giderek gelişen çok yönlü bir güncel edebiyat üretimi görülmektedir. Sadece 2010 yılında 570 romanın yayımlanması ve bu romanları yayımlayan yazarların genç edebiyatçılar olması hem güncel yazınsal gelişime, hem de edebiyatımızın geleceği açısından umut vericidir.

Açıklanan nedenlerle Edebiyat Müze Kütüphaneleri tarihsel ve güncel yapıtları içeren kurumlardır.Söz konusu yazmaların bazı özgün basımları ve tıpkıbasımları ve bazı yazarların kullandığı özel eşyaları Edebiyat Müze Kütüphanelerinin müze boyutunu oluşturmaktadır. 20.yüzyıldan itibaren Türk edebiyatı üst başlığı altında toplanan her türden yazınsal ve yazın-bilimsel yapıtlar ve yazınsal eleştirinin yanı sıra edebiyat dergileri ve ödül almış eserlerde kütüphane boyutunu oluşturmaktadır.

Bu olguların ve düşüncelerin bir sonucu olarak tasarımlanan edebiyat müze kütüphaneleri açıldıkları illerde İl Halk Kütüphanelerine bağlı "uzmanlık kütüphaneleri" olarak hizmet vermektedir.

Edebiyat siteminin ögeleri olan yazar, yayımcı okuyucu, eleştirmen, telif haklarıyla ilgili kuruluş ve kişiler ve edebiyat dergicileri arasındaki iletişimin ve etkileşimin gerçekleştiği mekanlar olması düşünülen Edebiyat Müze Kütüphanelerinin olumlu bir gelişme içerisinde olan edebiyat üretiminin daha da özendirlimesi ve böylece Türkiye'nin yazınsal çekiciliğinin yükselmesine katkı yapması beklenmektedir.

     Bu çerçevede oluşturulan Edebiyat Müze Kütüphaneleri;

             adı altında kültür ve edebiyat yaşamına başlamıştır.

             Yukarıdaki açıklamalar bağlamında;

Edebiyat Müze Kütüphanesi bulunduğu ilin kültürel dokusunu ve mimari özelliklerini yansıtan estetik niteliği yüksek bağımsız binada kurulmuştur. Yazarların eserleri ve kendileri hakkında yazılmış çalışmalardan oluşturulmuş özel koleksiyonlar ile müze kütüphaneciliği felsefesine uygun kitaplar, o yörede üretilmiş yazma eserlerin tıpkı basımları, yazarlara ait objeleri(yazarların kullandığı kalemler, daktilo vb. araç gereçler) kapsamaktadır.

Edebiyat Müze Kütüphanesi kütüphane hizmeti yanında mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her türlü araştırmacı ve okuyucunun edebiyat, sanat, kültür, tarih, felsefe, müzik, resim gibi konularda söyleşi, bilimsel toplantı, sanatsal etkinlik düzenlemesi hedeflenmektedir ve bunun için her türlü koşullar sağlanmıştır. Bu Kütüphaneler edebiyatçıların, eleştirmenlerin yayıncıların, çevirmenlerin ve edebiyatla ilgili sivil toplum kuruluşlarının edebiyata ilişkin her türlü etkinliği için açıktır. Bu mekanlar da edebiyatın yanı sıra estetik kültür ile ilgili her türlü etkinlik ve sergide yapılabilir.